Otestuje svůj e-shop

Poznejte chování svých zákazníků

a objevte až 80 % nejzávažnějších chyb.

Proč testovat použitelnost e-shopu?

II. Zákona Steva Kruga

„Nezáleží na tom, kolikrát musím klepnout, pokud jde vždy o bezmyšlenkovitou a jednoznačnou volbu.“

Kdy testovat e-shop?

E-shop byste měli testovat každé kolo jeho vývoje. I když, i jedno testování je lepší než žádné. Nejčastěji testujete:

Cílem testování není dokázat jakákoli tvrzení, ale formuje směr, kterým se máme vydat v úpravách. 

Jak testování použitelnosti probíhá?

1.

Poznání vašeho zákazníka

Před samotným testováním potřebuji znát vašeho ideálního zákazníka. Podle potřeby navrhnu počet účastníků z cílové skupiny a mimo ni. To proto, že e-shop by měli umět používat i lidé, kteří jsou ve vašem oboru lajci.

2.

Příprava na testování e-shopu

Než přejdeme k testování, je potřeba se pořádně připravit a zodpovědět si otázku: co chceme dokázat? 

Většina testování je zaměřena na použitelnost a přehlednost. Proto připravím pro účastníky scénář, otázky i úkoly.

3.

Testování použitelnosti e-shopu

Testování se účastní 3 testeři a probíhá většinou u mě v kanceláři. Z každého kola testování pořizuji video záznam obrazovky včetně toho, co účastník říká. 

Systém testování probíhá podle návrhu Steva Kruga.

4.

Vyhodnocení

Hned po testování přichází vyhodnocení. Z každého kola sepisuji záznam, ve kterém najdete problémy, ale i pozitivní reakce.

5.

Roztřídění problémů

Ze všech 3 testování vyberu všechny chyby, které testeři našli a roztřídím je na závažné a méně závažné.

6.

Jak problémy řešit?

Testování je u konce a záleží jen na vás, jak problémy uživatelů vyřešíte.

Na testování se můžeme podívat na konzultaci. V případě, že ladíte kompletně e-shop, automaticky domluvíme termín konzultace.

Jaký je výstup z testování použitelnosti?

3 ks záznamů z testování v pdf

Přehled problémů roztříděných mezi závažné a méně závažné

V případě potřeby vám zašlu video záznamy z testování.

Kolik testování použitelnosti e-shopu stojí?

Zaváděcí cena: 14.900 Kč