Zpracování osobních údajů GDPR

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:

Bc. Michaela Hakenová, 
se sídlem: Starý Mateřov 235, Pardubice 530 02, 
IČ: 05807280,
zapsaná u Živnostenského úřadu v Pardubicích.

 

V tomto dokumentu bych vás chtěla informovat o zásadách, podle kterých zpracovávám vaše osobní údaje a analyzuji některé aspekty chování návštěvníků svých webových stránek a o vašich právech s tímto souvisejících.

Ochrana vašich osobních údajů a vašeho soukromí je pro mě skutečně důležitá, proto s vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy dbáme o jejich náležitou ochranu.

Tyto zásady jsou účinné od 2. května 2021.

Zásady ochrany osobních údajů se týkají webové stránky: www.hakenovamichaela.cz;

Účel zpracování osobních údajů: Důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Takovým důvodem může být např. plnění smlouvy, správa uživatelských účtů, vyřizování podnětů a stížností, zasílání obchodních sdělení (newsletterů) či zobrazování reklam na základě zájmů zákazníků;

Rozsah zpracování osobních údajů: Výčet konkrétních kategorií osobních údajů zákazníka zpracovávaných pro určitý účel;

Cookies: Krátké textové soubory, které si ukládá Váš webový nebo mobilní prohlížeč. Většina souborů cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie. Jedná se o řetězec znaků přiřazovaný webovými stránkami a servery tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkám a serverům jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. Soubory cookie se používají pro zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem lepšího cílení marketingových aktivit. Procházíte-li naše webové stránky, předpokládáme, že souhlasíte s používáním těchto souborů.

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?
Správce, v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování, zpracovává následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:

 • identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, sídlo podnikání, IČO, DIČ;
  elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa;
  jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies;
 • další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, historie objednávek;
 • další osobní údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkem v objednávkovém formuláři či v jiných dokumentech a při komunikaci s námi, a to včetně pozdějších aktualizací.

Jaký je původ osobních údajů?
Zpracovávám údaje, které mi sdělíte např. při objednávce našich služeb, registraci uživatelského účtu, komunikaci se mnou či přihlášením k odběru newsletteru.

Typicky jde o:

 • identifikační a adresní údaje;
 • elektronické kontaktní údaje;
 • další osobní údaje spojené se smluvním vztahem.

A údaje, které získávám automaticky na základě toho, že procházíte mé webové stránky. Typicky jde o jiné elektronické údaje:

 • cookies;
 • webová stránka, z níž jste na mé webové stránky přišli;
 • IP adresa;
 • datum přístupu a doba přístupu;
 • vyhledávací dotazy;
 • kód odpovědi http a https;
 • přenášené skupiny dat;
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače.

Proč jsou osobní údaje zpracovávány?
Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:

Plnění smluvního vztahu
Účel: Na základě smlouvy se mnou máte nárok na objednané zboží nebo služby. Naproti tomu já mám nárok na zaplacení sjednané ceny. Abych mohla splnit svou část a zkontrolovat splnění vaší části závazku, potřebuji zpracovat vaše identifikační a adresní údaje, kontaktní údaje a další osobní údaje spojené se smluvním vztahem (např. číslo účtu).
Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel plnění smluvního vztahu je odůvodněno smluvním vztahem mezi vámi a mnou. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem, bez něhož není možné smlouvu uzavřít.
Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání smluvního vztahu zákazníka se námi.

Dále vaše údaje zpracováváme také v případech uplatňování vašich práv z vadného plnění a při výkonu práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, vyřizování podnětů, stížností a reklamací je odůvodněno mým oprávněným zájmem na možnosti komunikovat se zákazníky. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost mi pro tento účel své osobní údaje poskytnout. Rozhodnete-li se publikovat komentář, činíte tak dobrovolně a já vaše údaje zpracovávám na základě vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Doba uložení: Doba uložení údajů dána dobou trvání smluvního vztahu zákazníka se mnou a následně po dobu 4 let od jeho skončení. V případě komentáře je doba uložení dána dobou trvání Vašeho souhlasu.

Zasílání obchodních sdělení a nabídka našeho zboží
Účel: Mým zákazníkům a těm, kteří s tím vyjádřili souhlas, pravidelně prostřednictvím emailu zasílám obchodní sdělení. Tato obchodní sdělení můžete kdykoli rychle a jednoduše přestat odebírat pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažen v každém sdělení. 

Pokud tedy jste mým zákazníkem (například pokud jste u mne učinili objednávku) nebo jste se přihlásil/a k odběru newsletteru, mohu použít vaši e-mailovou adresu, kterou jste mi poskytli, k zasílání obchodních sdělení, pokud s tím nevyjádříte nesouhlas. V ostatních případech vás žádám o souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Informace, které mi poskytnete, jakož i informace získané jinak v souvislosti s mým zbožím a službami – jako například údaje o tom, jak používáte webové stránky, údaje o provedených objednávkách či informace o vaší účasti na akcích a v soutěžích mohu použít k personalizaci obchodních sdělení. O souhlas se zasíláním obchodních sdělení vás požádám vždy, kdy je udělení souhlasu vyžadováno příslušnými právními předpisy.

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel zasílání obchodních sdělení a nabídky mého zboží a služeb je odůvodněno vaším souhlasem, případně mým oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné vám zasílat obchodní sdělení. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání vašeho souhlasu. Za odvolání souhlasu či skončení oprávněného zájmu budeme považovat, pokud po dobu 3 let neotevřete naše obchodní sdělení.

Přímý marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy

Účel: Technologie tvorby personalizovaného obsahu a reklamy mi umožňují zobrazovat návštěvníkům, kteří již o mé webové stránky či služby projevili zájem, mé reklamy na partnerských webech. Snažím se o to, aby se vám zobrazovala pouze ta reklama, která vás zajímá a nikoliv reklama bez jakékoliv vazby k vám.  Na základě historie vašich objednávek, zájmů a chování na webových stránkách vám může být na mých webových stránkách a na webových stránkách a aplikacích třetích stran (včetně sociálních sítí) zobrazován personalizovaný obsah a nabídky. Toto umožňují především cookies. O správě vašich preferencí ohledně zpracování cookies se můžete dočíst v části Cookies.

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel přímého marketingu a tvorby personalizovaného obsahu a reklamy je odůvodněno vaším souhlasem, případně mým oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné poskytovat personalizovaný obsah a reklamu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost mi pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání vašeho souhlasu. Doba uložení cookies se může lišit v závislosti na druhu cookies. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační či session cookies). Tyto se zpracovávají, dokud je prohlížeč spuštěn, a po jeho vypnutí jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. persistent cookies). Tyto soubory cookies zůstávají v prohlížeči i po jeho vypnutí až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Více se o době uložení cookies můžete dočíst v části Cookies.

Zlepšování kvality mého zboží a služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a vašeho chování na webových stránkách

Účel: Vždy se snažím o zlepšování kvality mých služeb a zboží a vašich lepších zážitků. K vývoji nových služeb a zboží a zlepšování stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání uživatelů prostřednictvím telefonních hovorů, dotazníků, analýz na webových stránkách, zájmu o určité služby a texty apod.

V souvislosti s procházením mých webových stránek dále zpracovávám informace o návštěvnosti, čtenosti, počtu shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého přicházíte na naše webové stránky, čas strávený na stránkách. Tyto údaje mi pomáhají identifikovat hůře přístupná či méně srozumitelná místa mých webových stránek.

Tyto údaje sbírám proto, abych dokázala nabízet kvalitní obsah, který je pro vás uživatelsky přívětivý a abych rozvíjela služby, o které máte evidentní zájem. Na základě těchto informací mé webové stránky pravidelně vylepšuji.

Při každé návštěvě mých webových stránek shromažďuji určité údaje, které mi pomáhají zjistit, jak mé webové stránky používáte, a získávám tak souhrnné statistiky. Mezi tyto údaje patří adresa IP, geografická poloha zařízení, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku, délka vaší návštěvy, zobrazené stránky a prokliknuté prvky (například odkazy). Při shromažďování a analýze těchto údajů mohu na webových stránkách či v e-mailových zprávách používat soubory cookie, pixelové tagy, web beacony, soubory clear GIF a podobné nástroje. Tyto údaje mi pomáhají poskytovat lepší a relevantnější obsah webu, sledovat efektivitu reklam, odhalovat a opravovat případné problémy a zlepšovat celkové prostředí webových stránek. Také mohu pověřit poskytovatele služeb třetích stran, aby mým jménem zajišťovali webovou reklamu. Tito poskytovatelé mohou využívat pixelové tagy a podobné technologie ke shromažďování informací o návštěvách mých webových stránek a tyto informace pak mohou použít k cíleným reklamám.

Pokud nechcete, aby se údaje pomocí těchto technologií shromažďovaly, můžete využít jednoduchého postupu: většina prohlížečů vám nabízí možnost automaticky odmítat mnoho takových technologií, nebo vám dá na výběr, zda je přijmete či odmítnete. O správě vašich preferencí ohledně zpracování cookies se můžete dočíst v části Cookies.

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel zlepšování kvality zboží a služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a vašeho chování na webových stránkách je odůvodněno vaším souhlasem, případně mým oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné zlepšovat kvalitu mých zboží a služeb, provádět analýzy návštěvnosti našich webových stránek a vašeho chování na webových stránkách. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost mi pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání vašeho souhlasu. Doba uložení cookies se může lišit v závislosti na druhu cookies. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační či session cookies). Tyto se zpracovávají, dokud je prohlížeč spuštěn, a po jeho vypnutí jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. persistent cookies). Tyto soubory cookies zůstávají v prohlížeči i po jeho vypnutí až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Více se o době uložení cookies můžete dočíst v části Cookies.

Účetní a daňové účely
Účel: Vaše osobní údaje musím zpracovávat též proto, že mi to ukládá příslušná účetní a daňová legislativa.

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účetní a daňové účely je odůvodněno plněním zákonných povinností. Tyto údaje o vás musím zpracovávat.

Doba uložení: Účetní údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let, daňové doklady po dobu 10 let.

Plnění ostatních právních povinností

Účel: Mezi ostatní zákonné povinnosti, kterými se čas od času musím řídit, patří např. povinnosti proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel plnění ostatních právních povinností je odůvodněno plněním zákonných povinností. Tyto údaje o vás musím zpracovávat.

Doba uložení: Účetní údaje jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy.

Komu jsou osobní údaje zpřístupněny?

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny pouze správci a účetní. Tyto údaje potřebuji proto, abych mohla poskytovat své služby.

Vaše osobní údaje předávám různým obchodním partnerům, jenž umožňují fungování mého podnikání a pomáhají mi poskytovat vám kvalitnější, přesnější a celkově více personalizovaný obsah a služby. Partnery, kterým vaše osobní údaje svěřuji, velmi pečlivě vybírám. Spolupracujeme pouze s těmi, kteří jsou schopni zajistit taková technická a organizační zabezpečení osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k vašim údajům či k jinému jejich zneužití. Všichni tito partneři jsou oprávněni provádět zpracování vašich údajů výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, v níž se zavazují k povinnosti mlčenlivosti. Poskytnuté údaje též nesmí využít k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnila.

Přístup k vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie našich partnerů (příjemců):

Partneři, kteří pro mne zajišťují přepravu našeho zboží.

Partneři, kteří mi poskytují své služby, kteří pro mě zajišťují technický provoz určité služby, a provozovatelé technologií, které pro mé služby využívám.

Abych vám mohla poskytovat své služby, musím spolupracovat s celou řadou partnerů, kteří mi poskytují své služby, zajišťují technický provoz určité služby nebo provozují technologie, které pro své služby využívám. Typicky jde o tyto kategorie partnerů:
poskytovatelé účetního a daňového poradenství,
poskytovatelé IT služeb a hostingu včetně cloudových uložišť,
poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek,
poskytovatelé analytických služeb,
poskytovatelé asistenčních služeb pro zákaznickou podporu,
poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet),
poskytovatelé právních služeb, advokáti,
poskytovatelé tiskových a poštovních služeb,
partneři spolupracující s námi ve věrnostních programech, při pořádání konferencí, seminářů a jiných akcí.

Partneři, kteří pro mě zajišťují přímý marketing a partneři a provozovatelé technických řešení, díky kterým mohu zobrazovat personalizovaný obsah a reklamu. 

Pro prezentování a propagaci mých služeb využívám marketingové agentury, kterým pro přesnější cílení reklam poskytuji některé údaje.

K dosažení co nejlepšího zážitku při návštěvě mých webových stránek vám budu poskytovat relevantní informace, doporučovat služby apod. Všechny tyto služby jsou založeny na vašich předchozích nákupech, na tom, na jaké položky klikáte a jaké informace jste mi poskytli.

Pro zajištění, že se naše reklama bude zobrazovat relevantnímu publiku, sdílím vaše osobní údaje, a to včetně e-mailové adresy, s provozovateli technických řešení, díky kterým vám můžeme zobrazovat personalizovaný obsah a reklamu.

Orgány veřejné správy
Osobní údaje zpřístupňuji v případě vymáhání práva, pokud to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné z důvodu prevence, odhalování a stíhání trestných činů a podvodů, případně jsem-li jinak ze zákona povinna tak učinit.

Může jít o orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství a soudy) či finanční úřady.

Předávání osobních údajů těmto příjemcům neprobíhá pravidelně, ale pouze nahodile, zejména vyžaduje-li to zákon.

Jsou osobní údaje předávány mimo EU?
Předávám-li osobní údaje svých zákazníků ke zpracování do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor, jehož součástí jsou i státy stojící mimo Evropskou unii – Island, Lichtenštejnsko a Norsko) nebo mezinárodní organizaci, činím tak pouze za předpokladu, že tato třetí země nebo mezinárodní organizace zajišťuje odpovídající úroveň ochrany nebo pokud příjemce osobních údajů poskytl vhodné záruky jejich ochrany a v cílové zemi jsou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů.

Evropská komise dosud uznala odpovídající úroveň ochrany v následujících zemích: Andorra, Argentina, Kanada (obchodní organizace), Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, ostrov Man, Jersey, Nový Zéland, Švýcarsko, Uruguay a USA (omezeno na rámec Privacy Shield).

Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány?
Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vedu řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy.

Jaká jsou práva subjektů údajů?
Při realizaci vašich práv se na mne obracejte prostřednictvím kontaktních údajů, které jsou uvedeny v úvodu těchto zásad. Vyhrazuji si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva. Pokud se žádosti opakují a jsou zjevně nedůvodné či nepřiměřené, mohu vám uložit přiměřený poplatek nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Právo na přístup k osobním údajům
Chcete-li vědět, zda zpracovávám vaše osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti jsem oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů
V případě, že se domníváte, že o vás zpracovávám nepřesné či nepravdivé údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Rovněž máte právo na doplnění neúplných údajů. Opravu či doplnění provedu bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

Právo na výmaz
V případě, že již vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.

Právo na omezení zpracování osobních údajů
V případě, že nemáte zájem o úplný výmaz, ale pouze o dočasné omezení zpracování vašich osobních údajů, můžete po mě požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů
V případě, že chcete, abych vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudu moci vaší žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku
Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že neprokážu, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě vaší námitky bez zbytečného odkladu ukončím.

Právo kdykoliv odvolat souhlas
Pokud je zpracování vašich údajů založeno na vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento svůj souhlas odvolat.

Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo by se vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Závěr
Právní předpisy i naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodnu aktualizovat, umístím změny na našich webových stránkách a budu vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy mi tak uloží zákon, budu vás informovat předem. Žádám vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali.

Kontakt na správce webu

Máte-li k uvedeným informacím dotaz, obraťte se na správce těchto webových stránek:

Bc. Michaela Hakenová

telefon: +420 606 727 986

email: hakenovamichaela@email.cz